Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
SP/ DV chính:
Năm thành lập:
Số nhân viên:
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Tôi có thể giúp gì bạn?
Bà Trịnh Tú Anh
Tel: 0913 344 479
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

thông tin liên hệ
Bà Trịnh Tú Anh
Giám Đốc - 0913 344 479

Thuốc diệt côn trùng

Thuốc diệt côn trùng Permecide 50EC
Thuốc diệt côn trùng Permecide 50EC
Thuốc diệt côn trùng CRACK DOWN
Thuốc diệt côn trùng CRACK DOWN
Thuốc diệt chuột Storm
Thuốc diệt chuột Storm
Thuốc diệt mối Agenda
Thuốc diệt mối Agenda

Thuốc trừ sâu trừ bệnh

THUỐC TRỪ SÂU CHIM ƯNG
THUỐC TRỪ SÂU CHIM ƯNG
THUỐC TRỪ SÂU CHIM ƯNG
THUỐC TRỪ SÂU CHIM ƯNG
THUỐC TRỪ SÂU CHIM ƯNG
THUỐC TRỪ SÂU CHIM ƯNG
THUỐC TRỪ SÂU CHIM ƯNG
THUỐC TRỪ SÂU CHIM ƯNG
THUỐC TRỪ SÂU CHIM ƯNG
THUỐC TRỪ SÂU CHIM ƯNG
THUỐC TRỪ SÂU CHIM ƯNG
THUỐC TRỪ SÂU CHIM ƯNG
OXATIN
OXATIN
OXATIN
OXATIN

Thuốc kích thích sinh trưởng

THUỐC KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG DEKAMON 22,43L
THUỐC KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG DEKAMON 22,43L
THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG COLYNA 200TB
THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG COLYNA 200TB
THUỐC KÍCH THÍCH MỦ CAO SU EFFORT 2,5% PASTE
THUỐC KÍCH THÍCH MỦ CAO SU EFFORT 2,5% PASTE