THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

thông tin liên hệ
Bà Trịnh Tú Anh
Giám Đốc - 0913 344 479

Thuốc kích thích sinh trưởng

THUỐC KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG DEKAMON 22,43L
THUỐC KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG DEKAMON 22,43L
THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG COLYNA 200TB
THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG COLYNA 200TB
THUỐC KÍCH THÍCH MỦ CAO SU EFFORT 2,5% PASTE
THUỐC KÍCH THÍCH MỦ CAO SU EFFORT 2,5% PASTE